omekšivači vode

Omekšavanje vode - automatski omekšivači vode

Omekšavanje vode je rešenje svih problema vezanih za kamenac u vodi za kućnu i komercijalnu upotrebu.

Šta je omekšavanje vode?

Omekšavanje vode za kućnu i komercijalnu upotrebu je postupak zamene jona kalcijuma i magnezijuma iz soli tvrdoće vode jonima natrijuma. Za omekšavanje vode se koriste filteri za vodu koji se nazivaju omekšivači vode.

Omekšivači su uređaji ispunjeni specijalnim jonoizmenjivačkim masama koje vrše ovu zamenu jona i omekšavanje vode. Joni kalcijuma i magnezijuma iz vode se vezuju na jonoizmenjivačku masu, a sa mase se otpušta ekvivalentna količina jona natrijuma. Naravno da ova zamena ne može trajati u nedogled i da je ograničena količinom natrijumovih jona u jonoizmenjivačkoj masi omekšivača.

Dakle, omekšavanje vode zamenjuje kalcijum i magnezijum i njihove soli pretvaraju u ekvivalentnu količinu natrijumovih soli.

Nastale natrijumove soli (za razliku od soli kalcijuma i magnezijuma) su izuzetno dobro rastvorljive u vodi i ne stvaraju kamenac. Natrijum bikarbonat koji nastaje iz karbonatne tvrdoće je svima dobro poznata soda bikarbona. Važno je uočiti da omekšavanje vode ostavlja ekvivalentnu količinu soli istu kao i pre omekšivača, ali su te soli nakon omekšavanja vode u formi natrijuma i ne stvaraju kamenac.

Prednosti koje donosi omekšavanje vode

Omekšavanje vode ima glavnu prednost pre svega u tome što nakon omekšivača nema više pojave kamenca, staklena ambalaža oprana omekšanom vodom bude kristalno čista, tekstil opran mekom vodom bude mnogo mekši jer nema kristalizacije kamenca na njegovim finim vlaknima, a pored svega značajno se smanjuje potrošnja sredstava za pranje.

Iz ranije navedenih razloga i prednosti, omekšavanje vode i omekšivači se koriste u domaćinstvima, za pripremu napojne kotlovske vode za kotlove nižih radnih pritisaka, u hotelima, motelima, u autopraonicama za pripremu vode za pranje vozila, praonicama veša, pri pranju staklene ambalaže pri postupcima flaširanja raznih proizvoda, restoranima i kuhinjama ugostiteljskih objekata, kao i na svim mestima gde tvrdoća vode može izazivati određene probleme.

Reverzna osmoza je način pripreme vode koji u najvećem broju slučajeva nije zamisliv bez omekšivača i upotrebe meke vode.

Zbog svega ovoga, omekšavanje vode je naizostavan tretman vode u industrijskim uslovima, ali i u domaćinstvima.

omekšavanje vode

Glavne karakteristike automatskih omekšivača za omekšavanje vode

Automatske omekšivače za omekšavanje vode proizvodimo u simpla i duplex varijantama. Svi naši omekšivači vode opremljeni su automatskim upravljačkim ventilima Autotrol sa mikroprocesorskim kontrolerom serije Logix ili Clack sa mikroprocesorskim kontrolerom serije CI.

Automatski upravljački ventili omekšivača vode

Logix 762 je mikroprocesorski kontroler simpla varijanti omekšivačkih upravljačkih ventila, a Logix 764 je varijanta za duplex automatske omekšivače. Kontroleri služe da obezbede potpuno automatski rad i regeneraciju omekšivača. Logix je protočno programirajući kontroler koji preko ugrađenog merača protoka u upravljačkom ventilu prati količinu omekšane vode i obavlja potpuno automatsko upravljanje omekšivačem.

Displej upravljačkog ventila

Na displeju kontrolera se u svakom momentu može videti trenutni protok vode kroz omekšivač vode, preostali radni kapacitet do regeneracije, kao i trenutna faza regeneracije, ukoliko je ona u toku.

Preko displeja i tastera upravljačkog ventila se mogu očitati i svi parametri i vršiti programiranje i podešavanje rada omekšivača.

Posuda za tabletiranu so

Svi omekšivači vode se sastoje od samog omekšivača i posude za tabletiranu so.

Kod omekšivača sa Autotrol upravljačkim ventilima uz svaki simpla omekšivač vode ide jedna posuda za tabletiranu so (solanka), a kod duplex omekšivača koriste se dve posude za tabletiranu so.

Potrebni priključci za rad omekšivača

Za priključivanje i rad uređaja za omekšavanje vode neophodni su priključak napojne (tvrde vode), priključak za odvod omekšane vode sa omekšivača, kanalizacioni priključak za odvod vode prilikom regeneracije, monofazna utičnica za električno napajanje kontrolera omekšivača.

Pored ovih zahteva, preporuka je da se ugrade filteri za vodu ispred i iza omekšivača. Ulazni filter za vodu štiti automatski upravljački ventil od mehaničkih nečistoća, a izlazni sprečava eventualni prolazak delića jonoizmenjivačke mase i vrši finu filtraciju pre ulaska vode u instalaciju.

Detaljne tehničke karakteristike omekšivača vode nalaze se na linku ispod:

Princip rada automatskih, protočno programirajućih omekšivača vode sa Autotrol upravljačkim ventilima

Uređaji rade tako što upravljački ventil okretanjem bregaste osovine otvara ili zatvara određene ventile. Različitim kombinacijama otvorenih i zatvorenih ventila voda se usmerava kroz uređaj i postavlja u radnu fazu ili faze regeneracije.

Radna faza omekšivača(C0)

U ovoj fazi omekšivači vode proizvode meku vodu. Voda protiče kroz omekšivač od vrha kroz jonoizmenjivačku masu prema dnu, gde se kroz centralno postavljenu cev sa donjom sapnicom izvodi kao omekšana voda.

U toku rada uređaja i kada je on u radnoj fazi na displeju kontrolera se naizmenično prikazuju dve vrednosti:

- kada se na displeju pojavi simbol slavine u donjem redu, cifra označava trenutni protok vode kroz uređaj i to u litrama/minutu.
- kada se na displeju prikaže pokazivač pored oznake kapacitet, cifra označava preostali kapacitet uređaja do regeneracije, i to u m3.

Nakon zasićenja jonoizmenjivačke mase izvodi se regeneracija uređaja.

Sama regeneracija se sastoji od nekoliko faza, a na displeju se prikazuje trenutna faza regeneracije (C1 do C8) i preostalo vreme trenutne faze.

Faze regeneracije omekšivača


regeneracija omekšivača vode

1. Faza protivstrujnog ispiranja (faza C1 i samo kod upravljačkih ventila serije 255 i faza C6)
U ovoj fazi jonoizmenjivačka masa se protivstrujno ispira, tako da voda ulazi u kolonu na njenom dnu, prolazi kroz masu od dna prema gore i izvodi se u kanalizaciju sa vrha kolone. Cilj ove faze je ispiranje iz mase eventualno prisutnih mehaničkih onečišćenja dospelih sa napojnom vodom, ispiranje smrvljenih čestica mase kao i relaksacija mase od dejstva pritiska. Posle faze brzog ispiranja se ova faza ponavlja radi boljeg ispiranja uređaja.

2. Faza uvlačenja regeneransa (faza C2)
U ovoj fazi kroz uređaj se propušta rastvor natrijum hlorida (kuhinjske soli) pri čemu se jonoizmenjivačka masa regeneriše i ponovo prevodi u aktivnu formu.

3. Faza sporog ispiranja (faza C3)
U njoj se malim protokom iz jonoizmenjivačke mase ispira višak soli.

 4. Faza uspostavljanja pritiska (faza C4)
U ovoj fazi uređaj jednostavno miruje, bez ikakvog protoka vode. Zbog toga ova faza nije ni prikazana na slici.

5.  Faza brzog ispiranja (faza C5 i samo kod upravljačkih ventila serije 255 i faza C7)
U ovoj fazi se završava ispiranje jonoizmenjivačke mase, a kasnije se ponavlja kratko još jednom radi boljeg ispiranja.

6. Faza dopunjavanja solanke (faza C8)

U ovoj fazi se solanka dopunjava vodom, kako bi se do sledeće regeneracije formirao zasićen rastvor soli.

Tabletirana so za omekšavanje vode

Omekšivači vode Compact u sebi sadrže posudu za tabletiranu so koja se koristi za regeneraciju jonoizmenjivačke mase.

Tabletirana so se dosipa po potrebi, a učestalost dosipavanja zavisi direktno od potrošnje vode.

tabletirana so
Za regeneraciju omekšivača vode koristi se tabletirana so

 

omekšavanje vode

Zaključak

Upotreba omekšane vode i uklanjanje kamenca u industriji ima mnoge prednosti i može značajno pomoći u poboljšanju efikasnosti i performansi opreme, procesa proizvodnje, produžavanju radnog veka instalacija, opreme i uređaja, smanjenju troškova vezanih za skupe popravke uzrokovane tvrdom vodom.

Mnogi proizvodni procesi su nezamislivi bez kvalitetnog omekšavanja vode.

Adekvatnim izborom radnog protoka, radnog kapaciteta, kao i tipa omekšivača, mogu se u potpunosti rešiti svi problemi vezani za nastajanje kamenca.

kamenac u vodi

Tvrdoća vode

Često u svakodnevnom životu govorimo o vodama različitih kvaliteta i veoma često smo suočeni sa određenim problemima koje izaziva tvrda voda. Ukupnu tvrdoću vode (UT) čine sve rastvorene soli kalcijuma (Ca) i magnezijuma (Mg) u vodi. Ukupna tvrdoća vode se sastoji od dve vrste tvrdoće i to karbonatne (KT) i nekarbonatne (NT), tako da je UT = KT + NT. Karbonatnu tvrdoću čine bikarbonati kalcijuma i magnezijuma Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2 u vodi, a nekarbonatnu sve ostale njihove soli kao što su hloridi, nitrati, sulfati i sl.

Opšte je poznato da tvrde vode uzrokuju pojavu kamenca, a za to je odgovorna upravo karbonatna tvrdoća vode. Kalcijum i magnezijum bikarbonat su nestabilne soli koje se, posebno na povišenim temperaturama, raspadaju. Nastali karbonati, CaCO3 i MgCO3, se talože na instalacijama i stvaraju veoma čvrste naslage zvane kamenac.

kamenac u vodi

Kamenac i omekšavanje vode

Kamenac je nepoželjan u svim vrstama instalacija pošto smanjuje poprečni presek cevi, povećava hidrauličke otpore, a kod termoenergetskih postrojenja povećava otpore pri svim vrstama razmene toplote.

Poznato je da veće naslage kamenca mogu izazvati i eksplozije parnih kotlova. Tvrdoća vode je takođe nepoželjna u svim postupcima pranja.

Nakon pranja u tvrdoj vodi ostaju fleke od istaloženog kamenca koje se uklanjaju veoma teško, tekstil opran u tvrdoj vodi postaje krut zbog taloženja kamenca na finim vlaknima tekstila, a pranje u tvrdoj vodi troši više sredstva za pranje zbog reakcije deterdženata sa solima tvrdoće i stvaranja nerastvornih sapuna.

Omekšavanje vode rešava sve probleme vezane za nastajanje kamenca.

Tvrda voda u domaćinstvima

Tvrda voda u domaćinstvima pravi mnoge probleme i kvari luksuz života. Omekšavanje vode za domaćinstva može veoma lako rešiti sve probleme vezane za tvrdu vodu i kamenac.

Neki od problema koje pravi tvrda voda:

- naslage kamenca u cevima, bojlerima i svim uređajima u kontaktu sa tvrdom vodom

- ostaci kamenca na čašama, posuđu, tuš kabinama, staklima, itd...

- tvrda voda ostavlja fleke, naslage i kamenac na sudoperama, lavaboima, kadama...

- grubi peškiri i odeća su posledica pranja u tvrdoj vodi

- veća potrošnja sapuna, deterdženata i drugih proizvoda za čišćenje posledica su upotrebe tvrde vode

- kod pranja u tvrdoj vodi, efikasnost deterdženata i prašaka je smanjena, što znači povećanu potrošnju. Kako se kamenac taloži na vlaknima veša za pranje, ona gube sjoju elastičnost i mekoću i na kraju se dobija opran veš koji je grub i neprijatan na dodir.

- tvrda voda znatno povećava troškove električne energije. I najmanji talozi kamenca u bojlerima i drugim uređajima mogu da dovedu do 20% veće potrošnje električne energije.

- radni vek odeće, peškira, posteljine može da se produži do 15% pranjem u omekšanoj vodi.

Sve ove probleme možete rešiti ugradnjom naših omekšivača za vodu serije Compact koji su namenjeni za upotrebu u domaćinstvima.