Prečišćavanje vode u medicini, farmaciji, laboratorijama...

Svaka laboratorija ima zahteve za izuzetno kvalitetnom vodom. Da li je u pitanju napajanje vodom biohemijskih analizatora, proizvodnja lekova, reagenasa, napajanje autoklava, pranje instrumenata, itd..., kvalitetna voda ima veoma velik značaj.

Uz konsultaciju i određivanje potrebnog tipa kvaliteta vode, našim sistemima za revers osmozu, MB filterima, sistemima za elektrodejonizaciju možemo obezbediti potreban kvalitet i kapacitet vode za potrebe bilo koje laboratorije. 

Biohemijski analizatori

Rad biohemijskih analizatora nije moguć bez napanja kvalitetnom vodom. Našim sistemima na principu revers osmoze i MB filtera rešavamo probleme kvaliteta vode u svakoj laboratoriji.