Prečišćavanje vode u medicini, farmaciji, laboratorijama...


Značaj prečišćavanja vode u laboratorijama


Svaka laboratorija ima zahteve za izuzetno kvalitetnom vodom. Da li je u pitanju napajanje vodom biohemijskih analizatora, proizvodnja lekova, reagenasa, napajanje autoklava, pranje instrumenata, itd..., kvalitetna voda ima veoma velik značaj.

Uz konsultaciju i određivanje potrebnog tipa kvaliteta vode, našim omekšivačima vode, sistemima za revers osmozu, MB filterima, sistemima za elektrodejonizaciju možemo obezbediti potreban kvalitet i kapacitet vode za potrebe svake laboratorije.

Voda u medicinskim i farmaceutskim proizvodima


Voda je osnovni sastojak u mnogim medicinskim i farmaceutskim proizvodima, pa je njen kvalitet od izuzetnog značaja. Kvalitet vode je veoma važan za sigurnost i efikasnost medicinskih proizvoda, kao što su inekcije, tabletirani lekovi, sredstva za inhalaciju.

U medicini, voda se koristi za razređivanje lekova, za sterilizaciju medicinskih instrumenata i opreme, kao i za razne druge namene.

Ako voda ne zadovoljava kriterijume kvaliteta, to može dovesti do neželjenih nuspojava ili čak i do zdravstvenih problema kod pacijenata. Zbog toga je veoma važno da se koristi voda visokog kvaliteta za sve medicinske namene.

Kvalitetna voda je i važan sastojak u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, kao što su lekovi i kozmetički proizvodi. Kvalitet vode koja se koristi u proizvodnji može uticati na sigurnost, efikasnost i kvalitet proizvoda.

Ako se koristi voda lošijeg kvaliteta, to može dovesti do promena u sastavu proizvoda i njihovim karakteristikama, što može dovesti do neželjenih nuspojava ili smanjenja efikasnosti.

Zbog ovih razloga, važno je da se koristi voda visokog kvaliteta u medicini i farmaciji, te da se kontinualno proverava i kontroliše njen kvalitet tokom proizvodnje.

Biohemijski analizatori

Rad biohemijskih analizatora nije moguć bez napanja kvalitetnom vodom. Našim sistemima na principu revers osmoze i MB filtera rešavamo probleme kvaliteta vode u svakoj laboratoriji.