Pumpe za doziranje hemikalija Etatron

Pumpe za doziranje hemikalija igraju važnu ulogu u sistemima za prečišćavanje vode.

Gde se koriste dozirne pumpe za doziranje hemikalija?


 • - doziranje oksidacionog sredstva za dezinfekciju vode i obezbeđivanje mikrobiološke ispravnosti
 • - doziranje dezinfekcionog sredstva za održavanje mikrobiološke ispravnosti vode
 • - doziranje oksidacionog sredstva za kontinualnu regeneraciju specijalnih katalitičko - filterskih ispuna, kao Greensand plus
 • - doziranje antiskalanata kao kondicioniranje napojne vode uređaja na principu revers osmoze
 • - doziranje hemikalija za kondicioniranje kotlovske vode
 • - doziranje hemikalija za korekciju pH vrednosti vode

Etatron elektromagnetne dozirne pumpe su pogodne za širok opseg aplikacija za doziranje hemikalija.

Sa opcijama za protok doziranja do 30 l/h i radni protivpritisak do 20 bar ove dozirne pumpe mogu ispuniti sve zahteve za doziranjem.

Pumpe su elektromagnetne, mogu se konfigurisati da budu kompatibilne sa raznim hemikalijama i dostupne sa funkcijama koje odgovaraju različitim potrebama, savršeno su rešenje sistema za doziranje.

Načini rada dozir pumpi

Zavisno od potrebe za doziranjem, pumpe mogu biti podešene da rade na više načina.

Kontinualno doziranje

U ovom načinu rada dozir pumpa nakon uključenja radi bez ikakve regulacije i doziranje se vrši konstantno i kontinualno bez prekida.

Proporcionalno doziranje

U ovom načinu rada dozir pumpa je povezana sa kontaktnim meračem protoka i doziranje se vrši proporcionalno sa protokom vode.

Dozir pumpa se podešava tako da na svaki beznaponski kontakt sa merača protoka izvrši određeni broj taktova doziranja.

Podešavanja su moguća u širokom opsegu (množenje, deljenje taktova) i doziranje se lako može prilagoditi potrebama.

Doziranje na osnovu praćenja koncentracije

U ovom načinu rada dozir pumpa je povezana sa sondom koja meri koncentraciju hemikalije nakon doziranja. Ovako se na osnovu merenja vrši korekcija doziranja i održava potrebna koncentracija dozirane hemikalije u vodi.

Osnovni elementi sistema za doziranje

Glavni elementi sistema za proporcionalno doziranje, kao i način montaže mogu se videti na slici. Najčešće su to:

 • - ulazni filter
 • - dozirna pumpa
 • - rezervoar hemikalije za doziranje
 • - potisni ventil
 • - merač protoka
 • - retencioni rezervoar
pumpe za doziranje hemikalija Etatron

Etatron eOne serija dozirnih pumpi

eOne pumpe za doziranje obezbeđuju pouzdano i efikasno rešenje za doziranje hemikalija i tretman vode.
eOne dozirne pumpe su dizajnirane za kapacitete od 1 do 30 l/h i pritiske od 4 do 20 bara, u zavisnosti od modela.

Digitalne dozirne pumpe eOne imaju naprednu kontrolu podopterećenja i preopterećenja za zaštitu sistema za doziranje u slučaju blokade cevovoda ili drugih prekida protoka.

Pumpe serije eOne imaju PVDF glavu pumpe kao standard, sa duplim keramičkim nepovratnim ventilima.

filter

Pumpe Etatron serije eOne MA

- manuelno podešavanje broja taktova sa dvostrukom skalom
- 1:1 proporcionalno doziranje
- alarm niskog nivoa tečnosti za doziranje
- alarm greške u doziranju (underload/overload)


uklanjanje gvožđa

Pumpe Etatron serije eOne MF

- konstantno doziranje
- proporcionalno doziranje (1xn, 1:n, 1xn M, mlxI, lxI, mlxm3, ppm)
- 4 – 20 mA upravljanje
- izlazni rele
- alarm niskog nivoa tečnosti za doziranje
- kalibracija protoka
- ulaz za signal sa merača protoka
- alarm greške u doziranju (underload/overload)
aktivni ugalj

Pumpe Etatron serije eOne Plus

- konstantno doziranje
- proporcionalno doziranje (1xn, 1:n, 1xn M, mlxI, lxI, mlxm3, ppm)
- 4 – 20 mA upravljanje
- izlazni rele
- alarm niskog nivoa tečnosti za doziranje
- kalibracija protoka
- ulaz za signal sa merača protoka
- alarm greške u doziranju (underload/overload)
- merenje i regulacija pH, ORP ili Cl2
- PT100 za merenje temperature
- 4-20 mA izlaz
- senzor protoka