Prečišćavanje vode u domaćinstvima.

Prečišćavanje vode u domaćinstvima može da se podeli na dve varijante:
- prečišćavanje vode samo za piće manjim uređajima na principu revers osmoze za jedno točeće mesto
- prečišćavanje vode za kompletno domaćinstvo: omekšavanje, uklanjanje gvožđa, arsena, amonijaka, mangana, dezinfekcija...

filter kuđišta

Filtracija

Kompletan program italijanskih AQUA i MWG filter kućišta i uložaka širokog opsega kapaciteta i poroziteta. Najkvalitetniji filteri na tržištu.

uklanjanje gvožđa

Uklanjanje gvožđa

Deferizatori su uređaji za uklanjanje rastvorenog gvožđa i mangana iz vode, koji u većim količinama mogu vrlo negativno uticati na mnoge tehnološke procese.

aktivni ugalj

Uklanjanje hlora

Uklanjanje hlora filterima sa aktivnim ugljem. Kao dezodorizatori koriste se za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju.

Prečišćavanje vode za piće

Uređaji za revers osmozu serije TSRO-50 i TSRO-50BP su namenjeni za prečišćavanje manjih količina vode za piće. Model TSRO-50BP je opremljen i booster pumpom i predstavlja idealno rešenje na mestima gde je slab pritisak napojne vode. Pomoću ugrađene booster pumpe povećava se efikasnost uređaja i njegov maksimalni kapacitet.

Uređaji TSRO-50 i TSRO-50 BP

Prečišćavanje vode za kompletno domaćinstvo

Kod prečišćavanja vode za kompletno domaćinstvo na glavni ulazni vod postavlja se sistem za prečišćavanje vode kako bi se voda prečistila za kompletnu instalaciju u domaćinstvu. Najčešće se postavljaju omekšivači vode koji štite instalaciju i sve uređaje od štetnog uticaja kamenca.

U slučaju upotrebe bunarske vode mogući su i problemi sa povećanim sadržajem gvožđa, mangana, arsena ili drugih elemenata, kao i problemi sa mikrobiološkom ispravnošću vode.

Na osnovu hemijske i mikrobiološke analize vode možemo ponuditi odgovarajući uređaj ili sistem za prečišćavanje vode i poboljšati kvalitet vode ili obezbediti kvalitet vode za piće.

Omekšavanje vode

Uklanjanje gvožđa, mangana, arsena, vodoniksulfida