Kvalitet vode u poljoprivredi

Ukupno rastvorene soli u vodi, natrijum, bor, hloridi, itd...

Za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju, kvalitet vode je od izuzetnog značaja. Povećan sadržaj natrijuma u vodi za zalivanje utiče pre svega na strukturu zemljišta. Dugoročna upotreba vode sa povećanim sadržajem natrijuma uz kalcijum i magnezijum dovodi do stvrdnjavanja strukture zemljišta, smanjenu propusnost vode, slabu aeraciju, stvrdnjavanje zemljišta otežava rast i razvoj korena.

Ukoliko se đubrenje vrši sa vodom sa povećanom tvrdoćom, nutrienti mogu da se istalože u cevovodu i da manji deo bude dostupan sadnicama. Dugoročno zalivanje vodom povećane tvrdoće može dovesti do povećanja pH vrednosti zemljišta, smanjene propusnosti vode, smanjene dostupnosti fosfora, cinka i gvožđa.

Kvalitet vode za zalivanje borovnica

Sadnice borovnice su osetljive na pH vrednost vode, količinu rastvorenih soli u vodi, hloride, bor i natrijum. Za sadnice borovnice idealna pH vrednost zemljišta je 4.0 – 5.5, a kvalitet vode za zalivanje može imati značajan uticaj na kvalitet plodova i na ukupan prinos.

Zalivanje tvrdom vodom

Potencijal taloženja kamenca (LDP) predstavlja izdvajanje karbonata kalcijuma i magnezijuma iz vode za zalivanje, što ostavlja bele tragove ili naslage kamenca. Faktori koji utiču na izdvajanje kamenca su povećana temperatura, povećana pH vrednost, isparavanje. Dok voda teče kroz instalaciju kamenac se taloži u cevima, opremi, na sadnicama i plodovima.