filteri-sa-aktivnim-ugljem

Uklanjanje hlora iz vode – filteri sa aktivnim ugljem


Uklanjanje hlora, amonijaka, nitrata, nitrita i dezodorizacija vode


Uklanjanje hlora filterima sa aktivnim ugljem najčešće se vrši uređajima sa aktivnim ugljem ili raznim filteima sa granulisanim aktivnim ugljem ili ugljenim blok filterima.

Kao dehlorinatori oni uklanjaju hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku, a vrlo je štetan po ljudsko zdravlje ili za pojedine tehnološke procese.

Kao dezodorizatori koriste se za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju.

Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću.

Filteri sa aktivnim ugljem su u industriji prvenstveno namenjeni proizvođačima u prehrambenoj industriji, kao i pripremi vode za piće. Koriste se i u proizvodnji alkoholnih pića za dezodorizaciju alkohola, tj. za uklanjanje supstanci koje mu daju neprijatan ukus, miris i boju.

Aktivni ugalj, koji čini ispunu filtera, se periodično zamenjuje nakon iscrpljivanja svojih adsorpcionih sposobnosti.

Uklanjanje amonijaka, nitrata, nitrita iz vode


Najčešće se za uklanjanje amonijaka koristi metoda hlorisanja preko prevojne tačke. Doziranjem hlora, u određenom višku, amonijak se uklanja oksidacijom do elementarnog azota. Zbog doziranja hlora u znatnom višku taj višak se, nakon oksidacije amonijaka, mora ukloniti na filterima sa aktivnim ugljem.

Na sličan način moguće je uklanjanje nitrata i nitrita.

Filteri sa aktivnim ugljem se često koriste i za uklanjanje viška hlora nakon oksidacije gvožđa, mangana i vodonik-sulfida.

Filteri sa aktivnim ugljem


Filteri sa aktivnim ugljem mogu biti izvedeni u raznim varijantama i za razne radne protoke.

Filter ulošci sa aktivnim ugljem


Za manje protoke najčešće se koriste kućišta filtera sa filter ulošcima sa aktivnim ugljem. Varijanta filter kućišta i filter uložaka sa aktivnim ugljem je najčešća u primeni u domaćinstvima i manjim industrijskim potrebama.

Program filter kućišta i odgovarajućih filter uložaka sa aktivnim ugljem možete videti ovde.

Filter kućišta i filter uloške sa aktivnim ugljem možete odmah poručiti na našem WEB shop-u.

Filter ulošci sa granulisanim aktivnim ugljem


Filter ulošci sa granulisanim ugljem su najčešće kanisteri punjeni zrncima sa aktivnim ugljem.

Dobra strana ovih filter uložaka je što imaju veću količini uglja i veći kapacitet od tzv. ugljenih blok filter uložaka.

Loša strana je što može da se desi tzv. kanalisanje i da voda ne teče kroz ceo presek filter uloška, već napravi kanal gde ima najmanji otpor.

Ugljeni blok filter ulošci


Ugljeni blok filter ulošci su ustvari blokovi presovanog aktivnog uglja. Voda protiče kroz pore aktivnog uglja i nema pojave kanalisanja kroz filter uložak.

Kod ugljenih blok filter uložaka je potreban manji protok kako bi se ostvarilo dovoljno kontaktno vreme.

Ovaj tip uložaka je često i fini mehanički filter.

Uređaji sa aktivnim ugljem


Uređaji namenjeni za filtraciju aktivnim ugljem nazivaju se i dehlorinatori ili dezodorizatori.

Namenjeni su za veće radne protoke, a projektuju se prema potrebnom protoku. Sastoje se od posude (kolone) u kojoj se nalazi aktivni ugalj, automatskog upravljačkog ventila, gornje sapnice, donje sapnice, centralane cevi i, naravno, aktivnog uglja.

Kolona u koju će biti smešten aktivni ugalj se određuje na osnovu potrebnog protoka vode kako bi se ispoštovale tehničke karakteristike (prečnik, visina, itd...).

aktivni-ugalj