Amonijak u vodi za piće i 3 načina njegovog uklanjanja

Amonijak u vodi za piće - šta je amonijak?

Amonijak je hemijsko jedinjenje koje se sastoji od azota i vodonika. To je bezbojni gas jakog, oštrog mirisa. Iako se obično koristi u raznim industrijskim i kućnim proizvodima, takođe je amonijak prirodno prisutan i u našoj životnoj sredini. Amonijak se može naći u zemljištu, u vazduhu i vodi,a pogotovo je važan izvor azota u vazduhu za biljni svet.

Amonijak u vodi u visokim koncentracijama može biti pokazatelj industrijske ili poljoprivredne kontaminacije vode.

Više o amonijaku

Amonijak je jedna od hemikalija koja se najviše proizvodi u svetu. Njegova upotreba je vrlo široka i raznolika. Otprilike 80% proizvedenog amonijaka koristi se kao sirovina u proizvodnji đubriva, a skoro polovina te količine otpada na proizvodnju uree.

Amonijak se koristi i kao sirovina koja je veoma rasprostanjena u proizvodnji raznih hemikalija, eksploziva, farmaceutskih proizvoda, plastičnih vlakana, papira, ali i kao sredstvo za čišćenje i sredstvo za rashladne sisteme.

Amonijak u vodi za piće

U vodi amonijak obično nije prisutan u štetnim količinama.

Međutim, povećane koncentracije amonijaka u vodi mogu biti zabrinjavajuće pošto su najčešće pokazatelj kontaminacije industrijskim i poljoprivrednim hemikalijama ili đubrivima.

amonijak u vodi

Brzi test za određivanje koncentracije amonijaka u vodi

Amonijak u vodi i problemi koje stvara

Povišene koncentracije amonijaka mogu znatno pokvariti i miris i ukus vode za piće, ali i izazvati razne zdravstvene probleme. Simptomi trovanja amonijakom uključuju mučninu, povraćanje, a čak može dovesti do oštećenja bubrega.

Pogotovo može biti štetan za malu decu i starije osobe, koji mogu biti još osetljiviji na njegovo prisustvo u vodi.

amonijak u industriji

ECOMIX filter za vodu za uklanjanje povišenog sadržaja amonijaka u domaćinstvu

Forme amonijaka - amonijak i amonijum jon

Amonijak u vodi može da se javi u dva oblika. Jedan je kao amonijak - NH3, a drugi je kao amonijum jon - NH4+.

Ono što određuje formu amonijaka u vodi je pH vrednost vode.

Grubo, sve do pH vrednosti oko 8 u vodi se nalazi samo kao amonijum jon. Na pH vednosti oko 9 pola je sadržaj amonijaka, a pola kao amonijum jona. Na pH vrednosti iznad 10 nalazi se samo kao amonijak.

Znači, amonijum jon je naelektrisana čestica koja se formira kada amonijak dobije jon vodonika (H+). Hemijska formula za amonijum jon je NH4+.

Amonijak je neutralan molekul, dok je amonijum jon naelektrisan. Ova razlika u naelektrisanju može uticati na ponašanje amonijaka u hemijskim reakcijama i u životnoj sredini.

Važno je napomenuti da se termini amonijak i amonijum jon često koriste naizmenično i važno je razmotriti kontekst u kojem se koriste kako bi bili sigurni da se informacije tačno tumače.

amonijak u industriji

Amonijak ima široku primenu u industriji

3 najčešća načina uklanjanja amonijaka iz vode

Postoji nekoliko metoda koje se mogu koristiti za uklanjanje amonijaka iz vode. 3 najčešća načina su:

Filteri za vodu sa specijalnom Ecomix ispunom

Ecomix filteri za vodu su sa posebnom višeslojnom ispunom koja vrši uklanjanje gvožđa, mangana, amonijaka i omekšava vodu.

Filteri za vodu sa ECOMIX ispunom su veoma efikasni za uklanjanje amonijaka, kada je amonijak u maksimalnoj koncentraciji u napojnoj vodi do 4 mg/l.

amonijak u industriji

ECOMIX filter za vodu za uklanjanje povišenog sadržaja amonijaka u domaćinstvu

Za više detalja o ECOMIX uređajima posetite našu stranicu:

Filteri za vodu sa ECOMIX ispunom

Reverzna osmoza

Reverzna osmoza može efikasno ukloniti amonijak i druge nečistoće iz vode za piće.

Reverzna osmoza je proces koji se koristi za uklanjanje rastvorenih soli i minerala prolaskom vode pod visokim pritiskom kroz polupropusnu membranu.

Membrana omogućava prolazak molekula vode, dok zadržava ostale nečistoće, kao što su bakterije, virusi i rastvorene soli i minerale.

Filteri za vodu na principu reverzne osmoze su efikasan metoduklanjanja širokog spektra zagađivača, uključujući i amonijak.

Jedna od prednosti reverzne osmoze je relativno lako održavanje i rukovanje. Takođe je efikasna u uklanjanju širokog spektra drugih nečistoća, što je čini popularnim izborom za kućne sisteme za prečišćavanje vode.

reverzna osmoza

Uređaji na principu revers osmoze

Uređaji na principu revers osmoze serije TSRO

Hemijski tretman

Hemijski tretman vode hlorom se često koristi za uklanjanje amonijaka.

Doziranjem potrebne količine hlora amonijak se dovodi do elementarnog azota, a višak hlora se kasnije uklanja na filterima sa aktivnim ugljem.

uklanjanje amonijaka

Sistem za uklanjanje gvožđa, mangana, amonijaka i omekšavanje vode

Zaključak

Ukoliko ste zabrinuti za kvalitet vaše vode za piće, preporučuje se da se obratite laboratoriji za ispitivanje vode kako biste saznali više o kvalitetu vaše vode.

Važno je napomenuti da će najefikasniji metod za uklanjanje amonijaka iz vode za piće zavisiti od specifičnih okolnosti i nivoa amonijaka u vodi. Uz analizu vaše vode, lako ćemo odrediti pravi način za uklanjanje amonijaka i povišene količine drugih elemenata koje su izvan dozvoljenih graničnih vrednosti prema Pravilniku o ispravnosti vode za piće.

Ukratko, amonijak je hemijsko jedinjenje koje se prirodno može naći u životnoj sredini i obično se koristi u raznim industrijskim i kućnim proizvodima. Iako generalno nije prisutan u štetnim količinama u vodi za piće, može izazvati zdravstvene probleme ako se javlja u većim koncentracijama. Postoji nekoliko metoda koje se mogu koristiti za uklanjanje amonijaka iz vode za piće.