Revers osmoza - prečišćavanje vode za piće

RO uređaji TSRO-50 i TSRO-100

RO uređaji serije TSRO koriste polupropustljivu membranu za uklanjanje rastvorenih soli i minerala, popravljajući karakteristike vode. Membrana je izrađena od puno slojeva mikro-tankog filma namotanog na šuplje centralno jezgro. Molekuli vode mogu da prođu kroz membranu, a rastvorene soli i minerali se zadržavaju i odbacuju u kanalizaciju.

Poručite odmah preko našeg WEB shop-a!


Prečišćavanje vode za piće i manje komercijalne potrebe


Uređaji za revers osmozu serije TSRO-50 i TSRO-100 su namenjeni za prečišćavanje manjih količina vode za piće ili manje komercijalne potrebe. Modeli sa oznakom BP su opremljeni i booster pumpom i predstavljaju idealno rešenje na mestima gde je slab pritisak napojne vode. Pomoću ugrađene booster pumpe povećava se efikasnost uređaja i njegov maksimalni kapacitet.


Uređaji serije TSRO su idealni i na svakom mestu gde se zahtevaju manje količine čiste vode iz koje su najvećim delom uklonjene rastvorene soli. Takve potrebe su npr. u foto i drugim laboratorijama, kozmetičkim salonima, u akvaristici, za parne pegle, za paročistače, za ovlaživače vazduha, za razblaživanje alkohola, kao i mnoge druge.

Prednosti sistema TSRO-50 i TSRO-100


- održavanje je veoma jednostavno i ekonomično
- zamenu svih elemenata može obaviti i sam korisnik uz detaljno uputstvo koje se dobija uz uređaj
- kod uređaja TSRO-50 nije potrebno električno napajanje
- uklanjaju 95 - 98 % svih sastojaka iz vode
- uređaji TSRO-100 proizvode do 370 l/dan prečišćene vode

Uređaji za revers osmozu serije TSRO-50 i TSRO-50BP su namenjeni za prečišćavanje manjih količina vode za piće ili manje komercijalne potrebe. Model TSRO-50BP je opremljen i booster pumpom i predstavlja idealno rešenje na mestima gde je slab pritisak napojne vode. Pomoću ugrađene booster pumpe povećava se efikasnost uređaja i njegov maksimalni kapacitet.

Održavanje uređaja


Održavanje uređaja se svodi na periodičnu zamenu elemenata: predfiltera, postfiltera i RO membrane. Takođe, povremeno se vrši i dezinfekcija uređaja i rezervoara kako bi sistem uvek davao i mikrobiološki ispravnu vodu. Zamena i dezinfekcija su veoma jednostavni i uz uputstvo koje se dobija uz uređaj, svaki korisnik ih može obaviti sam.

Servisiranje se svodi na periodičnu zamenu predfiltera (na svakih 6 - 8 meseci), RO membrane ( 2 - 4 godine), post filtera sa aktivnim ugljem (svaki drugi servis), remineralizatora (svaki drugi servis). Od velike je važnosti i periodična dezinfekcija uređaja, koja se jednostavno može izvršiti dodavanjem rastvora hlordioksida prilikom redovnog servisiranja.


Tehničke karakteristike RO uređaja TSRO-50 i TSRO-50 BP

Tip uređaja TSRO-50 TSRO-50 BP
     
Električno napajanje: --- 220 V/50 Hz
Booster pumpa: ne da
Metod prečišćavanja: revers osmoza revers osmoza
Mehanički predfilter: PP 20 µm 10" PP 20 µm 10"
Ugljeni blok filter uložak: CB 10" CB 10"
Mehanički predfilter: PP 5 µm 10" PP 5 µm 10"
RO membrana: TFM-50 TFM-50
Postfilter sa aktivnim ugljem: kapsulirani kapsulirani
Zapremina rezervoara: 10 l 10 l
Kapacitet sistema: do 190 l/dan 190 l/dan
Dimenzije (ŠxVxD): 400x410x145 360x460x190
Težina: 5 kg 8,5 kg