Zašto je omekšivač vode COMPACT najbolji uređaj za omekšavanje vode u vašem domu?omekšivači vode Tehnosam

Omekšivači vode serije Compact - uređaji za omekšavanje vode i rešenje svih problema sa kamencem u vašem domaćinstvu

Omekšivači vode manjih kapaciteta namenjeni za omekšavanje vode (uklanjanje kalcijuma i magnezijuma) u domaćinstvima.

Jedino pravo i potpuno rešenje za uklanjanje svih problema koje stvara kamenac je upotreba uređaja za omekšavanje vode - omekšivača vode.

Omekšavanje vode i upotreba meke vode može značajno doprineti kvalitetu života u vašem domu.

Omekšivači za vodu rade potpuno automatski i ne predstavljaju dodatnu obavezu za korisnika, osim povremenog dosipavanja tabletirane soli u posudu omekšivača. Dosipavanje tabletirane soli, koja se koristi za omekšavanje vode, se vrši jednom do dva puta mesečno, u standardnim uslovima eksploatacije jednog domaćinstva.

Zašto je omekšivač vode COMPACT najbolji uređaj za omekšavanje vode?


Osnova omekšivača vode je automatski upravljački ventil. Kako bi omekšivač dugi niz godina savršeno izvršavao svoju dužnost, najbitniji je upravo izbor automatskog upravljačkog ventila.

omekšivači vode COMPACT sa Autotrol 368 upravljačkim ventilom
Omekšivači vode serije COMPACT

Poručite odmah preko našeg WEB shop-a!

Omekšivači za vodu serije COMPACT koriste američke Autotrol 368 ili Autotrol 255 upravljačke ventile sa Logix mikroprocesorskim kontrolerom koji su među najpouzdanijim na svetskom tržištu.

Autotrol-ova serija 255 upravljačkih ventila sa kontrolerom Logix 762 predstavlja idealan izbor omekšivača za vodu u domaćinstvima i omekšavanje vode u industriji kod manjih radnih protoka.

Za omekšavanje vode u industriji automatski omekšivači vode najčešće se koriste kao hemijska priprema vode za napajanje kotlova, punjenje i dopunjavanje grejnih instalacija, tretman vode koji zahteva reverzna osmoza, itd...


Gde se montira omekšivač za vodu COMPACT?


Automatski omekšivač za vodu serije COMPACT je najbolje montirati na glavni dovod vode u objekat, pre račvanja instalacije u objektu. Ovako se jedino postiže da ceo objekat bude napajan omekšanom vodom nakon omekšivača.

Uvek se preporučuje da se omekšivač vode montira na tzv. bypass kako bi se obezbedilo nesmetano snabdevanje vodom u slučaju servisa omekšivača ili neke druge intervencije.


Kakve probleme prave tvrdoća vode i kamenac vašem u domaćinstvu?

Omekšavanje vode ili delimično smanjenje tvrdoće vode ima mnogo prednosti u svakodnevnom životu. Ovo su samo neke:

- naslage kamenca u cevima, bojlerima i svim uređajima u kontaktu sa tvrdom vodom
- ostaci kamenca na čašama, posuđu, tuš kabinama, staklima, itd...
- tvrda voda ostavlja fleke, naslage i kamenac na sudoperama, lavaboima, kadama...
- grubi peškiri i odeća su posledica pranja u tvrdoj vodi
- veća potrošnja sapuna, deterdženata i drugih proizvoda za čišćenje posledica su upotrebe tvrde vode
- kod pranja u tvrdoj vodi, efikasnost deterdženata i prašaka je smanjena, što znači povećanu potrošnju. Kako se kamenac taloži na vlaknima veša za pranje, ona gube svoju elastičnost i mekoću i na kraju se dobija opran veš koji je grub i neprijatan na dodir.
- tvrda voda znatno povećava troškove električne energije. I najmanji talozi kamenca u bojlerima i drugim uređajima mogu da dovedu do 20% veće potrošnje električne energije.
- oko 20% su veći troškovi sapuna, šampona, raznih deterdženata kada se koriste sa tvrdom vodom.

Rešenje za tvrdu vodu i sve probleme vezane za nastajanje kamenca je omekšavanje vode

omekšivači vode COMPACT
Omekšivači vode serije COMPACT

Šta je omekšavanje vode i kako rade automatski omekšivači?

Omekšivači vode rade na principu jonske izmene tako što napojna, tvrda voda, kroz uređaj protiče preko katjonske jonoizmenjivačke smole. Jonoizmenjivačka smola (ili jonoizmenjivačka masa) u sebi sadrži jone natrijuma koje zamenjuje jonima kalcijuma i magnezijuma (koji čine tvrdoću vode) iz vode i vezuje ih na sebe.

Ovaj proces jonske izmene se naziva omekšavanje vode, a uklanja jone kalcijuma i magnezijuma koji čine tvrdoću vode i zadržava ih na jonoizmenjivačkoj masi. Nakon potrošenog proračunatog radnog kapaciteta omekšivača vode (količine vode koju omekšivač može da omekša u toku svog radnog ciklusa), jonoizmenjivačka masa mora da se regeneriše zasićenim rastvorom soli.

Tokom regeneracije se vezani joni kalcijuma i magnezijuma istiskuju iz mase i ponovo zamenjuju jonima natrijuma. Proces regeneracije je potpuno automatski i nakon izvršene regeneracije omekšivač ponovo može da proizvede proračunatu količinu omekšane vode.

Regeneracija omekšivača se najčešće podešava da se radi noću, kada je potrošnja vode najmanja. Za vreme regeneracije ovaj tip omekšivača propušta napojnu (tvrdu vodu) kroz svoj interni by-pass kako ne bi došlo do nestanka vode iza omekšivača.

Jedina obaveza korisnika je povremeno dosipanje tabletirane soli u omekšivač.


Glavne karakteristike omekšivača vode serije Compact

Omekšivači vode serije COMPACT su izvedeni tako da je sam omekšivač vode smešten u posudu koja istovremeno služi i kao solanka, odnosno rezervoar tabletirane soli. Ovakva varijanta se odlikuje manjim zauzećem prostora u odnosu na klasičnu varijantu kod koje su omekšivač vode i solanka posebne jedinice.

Logix 762 je mikroprocesorski kontroler čitave palete Autotrol–ovih omekšivačkih upravljačkih ventila. Služi da obezbedi potpuno automatski rad i regeneraciju omekšivača. Upravljački ventil preko ugrađenog merača protoka prati potrošenu količinu omekšane vode i obavlja potpuno automatsko upravljanje radom i regeneracijom omekšivača.

U toku redovnog rada omekšivača na njegovom displeju se smenjuju podaci o trenutnom protoku vode kroz uređaj i preostalom kapacitetu do regeneracije.

Svi naši uređaji za omekšavanje vode izvedeni su od najkvalitetnijih komponenata koje se mogu naći na tržištu što rezultuje dugogodišnjim i pouzdanim radom.

Izgled i elementi omekšivača vode serije COMPACT


omekšivači vode COMPACT
Elementi omekšivača vode serije COMPACT

Priključci omekšivača vode serije COMPACT

Za priključivanje omekšivača vode potrebni su priključak napojne vode, priključak izlazne vode (omekšane vode), kanalizacioni priključak i električno napajanje 220 V/50 Hz.

Ulazni priključak (dovod sirove vode) i izlazni priključak (odvod omekšane vode) su obeleženi odgovarajućim strelicama sa zadnje strane upravljačkog ventila. Kanalizacioni priključak se takođe nalazi sa zadnje strane upravljačkog ventila i jednostavno se povezuje fleksibilnim crevom. Potrebno je samo pričvrstiti ga šelnom nakon što se crevo navuče na priključak.

Ulazni i izlazni priključci su ¾”, a kanalizacioni priključak je ½”.

Princip rada omekšivača vode serije COMPACT

Uređaj radi tako što upravljački ventil okretanjem bregaste osovine otvara ili zatvara određene ventile. Različitim kombinacijama otvorenih i zatvorenih ventila voda se usmerava kroz uređaj i postavlja u radnu fazu ili faze regeneracije.

Radna faza omekšivača vode(C0)

U ovoj fazi omekšivači vode proizvode meku vodu. Voda protiče kroz omekšivač od vrha kroz jonoizmenjivačku masu prema dnu, gde se kroz centralno postavljenu cev sa donjom sapnicom izvodi kao omekšana voda.

U toku rada uređaja i kada je on u radnoj fazi na displeju kontrolera se naizmenično prikazuju dve vrednosti:

- kada se na displeju pojavi simbol slavine u donjem redu, cifra označava trenutni protok vode kroz uređaj i to u litrama/minutu.
- kada se na displeju prikaže pokazivač pored oznake kapacitet, cifra označava preostali kapacitet uređaja do regeneracije, i to u m3.

Nakon zasićenja jonoizmenjivačke mase izvodi se regeneracija uređaja.

Sama regeneracija se sastoji od nekoliko faza, a na displeju se prikazuje trenutna faza regeneracije (C1 do C8) i preostalo vreme trenutne faze.

Faze regeneracije omekšivača vode


regeneracija omekšivača vode

1. Faza protivstrujnog ispiranja (faza C1 i samo kod upravljačkih ventila serije 255 i faza C6)
U ovoj fazi jonoizmenjivačka masa se protivstrujno ispira, tako da voda ulazi u kolonu na njenom dnu, prolazi kroz masu od dna prema gore i izvodi se u kanalizaciju sa vrha kolone. Cilj ove faze je ispiranje iz mase eventualno prisutnih mehaničkih onečišćenja dospelih sa napojnom vodom, ispiranje smrvljenih čestica mase kao i relaksacija mase od dejstva pritiska. Posle faze brzog ispiranja se ova faza ponavlja radi boljeg ispiranja uređaja.

2. Faza uvlačenja regeneransa (faza C2)
U ovoj fazi kroz uređaj se propušta rastvor natrijum hlorida (kuhinjske soli) pri čemu se jonoizmenjivačka masa regeneriše i ponovo prevodi u aktivnu formu.

3. Faza sporog ispiranja (faza C3)
U njoj se malim protokom iz jonoizmenjivačke mase ispira višak soli.

 4. Faza uspostavljanja pritiska (faza C4)
U ovoj fazi uređaj jednostavno miruje, bez ikakvog protoka vode. Zbog toga ova faza nije ni prikazana na slici.

5.  Faza brzog ispiranja (faza C5 i samo kod upravljačkih ventila serije 255 i faza C7)
U ovoj fazi se završava ispiranje jonoizmenjivačke mase, a kasnije se ponavlja kratko još jednom radi boljeg ispiranja.

6. Faza dopunjavanja solanke (faza C8)

U ovoj fazi se solanka dopunjava vodom, kako bi se do sledeće regeneracije formirao zasićen rastvor soli.

Tabletirana so za omekšavanje vode

Omekšivači vode Compact u sebi sadrže posudu za tabletiranu so koja se koristi za regeneraciju jonoizmenjivačke mase.

Tabletirana so se dosipa po potrebi, a učestalost dosipavanja zavisi direktno od potrošnje vode.

tabletirana so
Za regeneraciju omekšivača vode koristi se tabletirana so

Tehničke karakteristike omekšivača vode serije Compact

Tip omekšivača Maksimalni radni protok Tip tanka Dimenzije tanka Zapremina tanka Zapremina ispune
COMPACT 1017 600 l/h 10x17 257 x 436 mm 16,8 l 12 l
COMPACT 1035 1500 l/h 10x35 257 x 903 mm 38,9 l 30 l

Odabir idealnog omekšivača vode serije Compact za vaše domaćinstvo

Omekšivači vode Compact dostupni su u dve varijante upravljačkih ventila. Dostupni su sa Autotrol-ovim upravljačkim ventilima serije 368 i serije 255.

Serija 368 je jednostavnija, ekonomičnija i prilagođenija vodi manje tvrdoće i domaćinstvima sa manjim brojem članova.

Serija 255 je sa mikroprocesorskim kontrolerom, prilagođenija vodi sa većom tvrdoćom i domaćinstvima sa više članova.

Na osnovu date tabele lako je odrediti idealan izbor za vaše domaćinstvo. Naravno, uvek stojimo na raspolaganju u pomoći odabira vašeg omekšivača.

Tvrdoća vode 1 - 3 osobe
(5 - 10 m3 mesečno)
3 - 4 osobe
(10 - 15 m3 mesečno)
4 - 5 osoba
(15 - 20 m3 mesečno)
5+ osoba
(20 - 30 m3 mesečno)
niska (1 - 10 °dH) Compact 1017-368 Compact 1017-368 Compact 1035-368 Compact 1035-368
srednja (10 - 15 °dH) Compact 1017-368 Compact 1035-368 Compact 1035-368 Compact 1035-255
visoka (15 - 20 °dH) Compact 1035-368 Compact 1035-368 Compact 1035-255 Compact 1035-255
veoma visoka (20 - 35 °dH) Compact 1035-368 Compact 1035-368 Compact 1035-255 Compact 1035-255

Tehničke karakteristike omekšivača vode COMPACT u .pdf formatu

Poručite omekšivač serije COMPACT preko naše WEB prodavnice

Poručite tabletiranu so preko naše WEB prodavnice