Tehnosam d.o.o. - proizvodnja, montaža i održavanje uređaja i sistema za prečišćavanje vode.

Tehnosam identifikacioni podaci

  pun naziv: D. O. O. "TEHNOSAM" preduzeće za
proizvodnju, montažu, inženjering i trgovinu
 
  skraćeni naziv: "TEHNOSAM" d.o.o.  
  ulica i broj: Jelene Čović 22  
  mesto: 24106 Subotica  
  PAK (poštanski adresni kod): 453720  
  tel/fax: 024/567-431  
  e-mail: tehnosam@eunet.rs
tehnosam.office@gmail.com
 
  web site: www.tehnosam.rs  
  odgovorno lice: Radovanović Slavko  
  registar privrednih subjekata: BD. 57578/2005  
  PIB: SR101807796  
  PDV: 133736308  
  matični broj: 08593388  
  registarski broj: 23608593388  
  šifra delatnosti: 28.29  

Gde se nalazimo?