DP pumps - program holandskih višestepenih vertikalnih i horizontalnih centrifugalnih pumpi,
booster sistema, muljnih i pumpi za otpadnu vodu

višestepene pumpe

Vertikalne i horizontalne višestepene centrifugalne pumpe

Vertikalne, jednostepene ili višestepene centrifugalne pumpe su projektovane za transport čistih ili slabo agresivnih tečnosti. Usis i potis su linijski postavljeni, što olakšava instalaciju. Hidraulika pumpe se pogoni električnim motorom. Svi delovi hidraulike pumpe su od nerđajućeg čelika.

booster sistemi

Booster sistemi

Svi sistemi su izrađeni od najkvalitetnijih materijala, kako se ni u kom slučaju ne bi doveo u pitanje kvalitet vode u kontaktu sa sistemom. Zbog toga su svi sistemi izvedeni u nerđajućem čeliku, a koriste se DPVE pumpe sa ugrađenim nepovratnim ventilom. Rezultat je da su sistemi veoma dugotrajni i odgovaraju budućim evropskim direktivama EU za vodu za piće.

muljne pumpe

Pumpe za muljnu i otpadnu vodu

Otpadne vode su veoma opsežno područje. Zbog toga DP pumps nudi široku paletu pumpi primenljivih u raznim uslovima rada u industriji, tretmanu otpadnih voda, kao i u domaćinstvima.

Muljne pumpe se nude u raznim varijantama sa vortex obrtnim kolom, meljačem ili sekačem i nude se u raznim varijantama i kapacitetima. Sve pumpe garantuju visoku pouzdanost koja prati sve DP pumps pumpe.