Potpuno automatski demineralizatori vode u simpla i duplex varijantama.

Uklanjanje svih rastvorenih soli iz vode

Često se za potrebe medicinskih, farmaceutskih, laboratorijskih, higijenskih, kozmetičkih ili drugih tehnoloških potreba zahteva u hemijskom smislu čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Takva voda se može dobit postupkom jonoizmenjivačke demineralizacije. Demineralizator je uređaj koji se, u zavisnosti od kvaliteta napojne vode, sastoji od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim jonoizmenjivačkim ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli.

Konstrukcija je potpuno antikorozivna i omogućava dobijanje demineralizovane vode izuzetnog kvaliteta. Upravljačka automatika je proizvođača ”AUTOTROL” i takođe je izvedena u potpunosti od nekorodirajućih materijala. Karakteriše je visoka pouzdanost i trajnost. Katjonska kolona se regeneriše rastvorom hlorovodonične kiseline (HCl), a anjonska rastvorom natrijum hidroksida (NaOH). Nakon ručne inicijalizacije regeneracije, pritiskom na taster, proces se dalje odvija potpuno automatski. Mogu se primenjivati u bolničkim, industrijskim i foto laboratorijama, pri proizvodnji alkoholnih pića, pri proizvodnji vode za kotlove visokih pritisaka, u medicini, farmaciji, kozmetičkoj industriji, tekstilnoj industriji, u proizvodnji leda kao i na mnogim drugim mestima gde se zahteva kvalitetna demineralizovana voda, a diskontinuitet u proizvodnji vode (zastoj zbog regeneracije) ne predstavlja problem.

Ukoliko je diskontinuitet problematičan i treba obezbediti proizvodnju demineralizovane vode tokom 24 h dnevno, proizvodimo i duplex sisteme koji se sastoje od dva standardna demineralizatora čijim naizmeničnim radom upravlja potpuno automatski PLC kontroler.

Princip rada demineralizatora

Jonoizmenjivačke mase u ovim kolonama se regenerišu rastvorima sone kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH). Demineralizatore proizvodimo od izuzetno kvalitetnih komponenata. U standardnoj varijanti oni su dvokolonski i sastoje se od katjonske i anjonske kolone, a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se dodati i treća, tzv. ”mešana” (MB) kolona, koja uklanja i najveći deo preostalih elektrolita i vrši korekciju pH vrednosti. Jonoizmenjivačke kolone su kompozitne, sa polietilenskom unutrašnjom košuljicom i vanjskim slojem od epoksidne smole ojačane staklenim vlaknom koji daje mehaničku čvrstinu i otpornost na pritiske do 10 bari. 

Tehničke karakteristike demineralizatora

 
Tip demineralizatora: DEMI 1 DEMI 2 DEMI 3 DEMI 4 DEMI 5
           
Katjonska kolona: 0735 0835 0844 1044 1054
Dimenzije kolone (D x h (mm)): 181 x 904 206 x 905 206 x 1131 257 x 1130 257 x 1390
Zapremina kolone (l): 21 26 34 51 63
Količina mase (l): 15 20 25 40 50
Regenerans: 25% HCl 25% HCl 25% HCl 25% HCl 25% HCl
Potrošnja regeneransa (l/reg): 15 20 25 35 40
           
Anjonska kolona: 0935 1035 1044 1344 1354
Dimenzije kolone (D x h (mm)): 232 x 905 257 x 903 257 x 1130 334 x 1142 334 x 1400
Zapremina kolone (l): 32 39 51 86 105
Količina mase (l): 25 30 40 70 80
Regenerans: 20% NaOH 20% NaOH 20% NaOH 20% NaOH 20% NaOH
Potrošnja regeneransa (l/reg): 15 20 25 35 40
           
Radni pritisak (bar): 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8
Radna temperatura (°C): 2 - 35 2 - 35 2 - 35 2 - 35 2 - 35
Priključci ("): 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
Radni protok (l/h): 600 800 1000 1500 2000
Kapacitet uređaja (val): 15 20 25 45 50