Hemijska priprema vode za sisteme klimatizacije, grejanja, hlađenja.

Prečišćavanje kotlovske vode

Da bi se obezbedili uslovi da kotao radi efikasno i ispravno tokom svog radnog veka, prečišćavanje vode koja cirkuliše u sistemu je obavezno. Ukoliko voda nije prečišćena prema zahtevima kotla, problemi će se brzo pojaviti i skratiće se radni vek kotla. Voda koja nije prečišćena može da dovede do pregrevanja kotla, prekida u proizvodnji pare ili tople vode, pad protoka i sveukupan gubitak efikasnosti.

Voda neodgovarajućeg kvaliteta sadrži rastvorene soli koje se talože u vidu kamenca u kotlu prilikom zagrevanja vode. Naslage kamenca utiču na pad efikasnosti kotla, a kako se naslage povećavaju smanjuje se protok kroz kotao čime se povećava pad pritiska, smanjuje protok pare ili vode i dovodi do potencijalnog oštećenja kotla.

Odgovarajući kvalitet vode za napajanje kotlova može da se postigne doziranjem hemikalija za kondicioniranje vode (sprečavanje taloženja kamenca, podešavanje pH vrednosti, vezivanje kiseonika, itd...), međutim ovaj način je skup zbog cena hemikalija, a može da bude i ekološki problematičan pošto se višak hemikalija izbacuje u kanalizaciju.

Zbog toga su najvažniji deo prečišćavanja vode za napajanje kotlova omekšivači vode. Omekšivači iz vode vezuju na sebe jone kalcijuma i magnezijuma koji čine tvrdoću vode, a umesto njih oslobađaju jone natrijuma koji je visoko rastvoran i ne stvara naslage kamenca u kotlu. Voda za napajanje kotlova koja je prečišćena prema zahtevima kotla obezbediće efikasan rad opreme, optimizovanu potrošnju vode, produžen radni vek kotla, smanjiti potrošnju kotla, smanjiti potrošnju hemikalija za kondicioniranje vode. Najznačajnija stvar je što se odgovarajućim prečišćavanjem kotlovske vode obezbeđuje ispravan i efikasan rad kotla uz minimalne zastoje i prekide u proizvodnji pare ili tople vode.

Priprema kotlovske vode može biti i drugačija, a odgovarajuća priprema se bira na osnovu zahteva napojne vode kotla i analize napojne vode. Deferizatorima vode, omekšivačima vode, demineralizatorima vode i uređajima za revers osmozu lako se postiže traženi kvalitet kotlovske vode obezbeđujući siguran i kontinualan rad kotlarnice.