Tehnosam reference - instalirani uređaji i sistemi za prečišćavanje vode

ZF, Pančevo

ZF - faza 2, Pančevo


RO uređaj kapaciteta 2000 l/h sa predtretmanom.

Bell chemicals

BELL chemicals, Banatsko Veliko Selo

Reverzna osmoza kapaciteta 2000 l/h sa predtretmanom.

Apartmani Tivat

Ribella, Bački Jarak


Reverzna osmoza kapaciteta 3000 l/h sa doziranjem antiskalanta i kondicioniranjem prečišćene vode.

ZF, Pančevo

VMA, Beograd

Duplex omekšivač vode kapaciteta 25 m3/h i revers osmoza 1500 l/h.

RUBIN Kruševac

Adeco, Novi Sad

Reverzna osmoza kapaciteta 6000 l/h sa predtretmanom.

Apartmani Tivat

Aniplast, Subotica

Sistem za prečišćavanje vode za piće kapaciteta 1500 l/h.

Fudbalska akademija Bačka Topola

Fudbalska akademija, Bačka Topola

Duplex automatski omekšivač vode kapaciteta 10 m3/h.

Yuhor Jagodina

YUHOR, Jagodina

Duplex automatski omekšivač kapaciteta 20 m3/h.

Hotel Vidikovac Zvornik

Hotel Vidikovac, Divič, BiH

Duplex automatski omekšivač vode kapaciteta do 3200 l/h.

Prečišćavanje vode za borovnice Krnula

Plantaža borovnica, Krnule

Sistem za uklanjanje visoke koncentracije natrijuma za potrebe navodnjavanja borovnica.

Regionalna deponija Bikovo

Regionalna deponija, Bikovo

Uklanjanje gvožđa, mangana, arsena i dezinfekcija vode za piće.

Tecon autopraona Skopje

Autopraona, Skopje

RO uređaj TSRO-500 sa predtretmanom za potrebe samouslužne autopraonice.

Plantaže 13. jul omekšavanje vode

Plantaže 13. jul, Podgorica

Duplex automatski omekšivač vode radnog kapaciteta 10000 l/h.

Caminada Subotica omekšavanje vode

Caminada, Subotica

Duplex automatski omekšivač kapaciteta 5500 l/h.

Zanatska pivara Paun Podgorica

Zanatska pivara Paun, Podgorica

RO uređaj TSRO-500 sa predtretmanom.

Swisslion Vršac omekšavanje vode

Swisslion d.o.o., Vršac

Duplex automatski omekšivač vode radnog kapaciteta 10000 l/h.

Tot trans uklanjanje gvožđa, mangana, arsena

TOT trans, Kelebija

Deferizator vode DEF 10x54 za uklanjanje gvožđa i arsena.

Melisa pharm revers osmoza

Melisa pharm, Svilojevo

RO uređaj TSRO-500 sa predtretmanom.

Londessa Čačak revers osmoza

Londessa d.o.o., Čačak

RO uređaj TSRO-1500 sa predtretmanom.

Casa di Moda Jagodina revers osmoza

Casa di Moda, Jagodina

RO uređaj TSRO-500 sa predtretmanom.

Dogma Beograd revers osmoza

DOGMA Brewery, Beograd

RO uređaj TSRO-500 sa predtretmanom.

Imlek AD Subotica revers osmoza

IMLEK AD, mlekara Subotica

RO uređaj TSRO-6000 kao priprema kotlovske vode, sa deferizatorom i duplex automatskim omekšivačem u predtretmanu.

Nevena Leskovac revers osmoza

Nevena, Leskovac

RO uređaj TSRO-1000 sa filterom sa aktivnim ugljem i doziranjem antiskalanta kao predtretman.

NorDent Subotica reversosmoza

NorDent, Subotica

RO uređaj TSRO-150 za prečišćavanje vode za zubarsku ambulantu. Duplex automatski omekšivač vode u predtretmanu.

Norma group Subotica revers osmoza

Norma Group, Subotica

RO uređaj TSRO-1500 sa rezervoarom i distribucionim booster sistemom.

PIP Feketić uklanjanje gvožđa, mangana

PIP, Feketić

Sistem za uklanjanje gvožđa i mangana.

Sava Kovačević Vrbas uklanjanje gvožđa, mangana

Sava Kovačević, Vrbas

Sistem za uklanjanje gvožđa i mangana.

Sigma AD Kula revers osmoza

Sigma, Kula

RO uređaj TSRO-500 sa predtretmanom.

Tecon sistem Beograd revers osmoza autopraona

Tecon system, Beograd

Više RO sistema za samouslužne auto praonice sa duplex automatskim omekšivačima u predtretmanu. RO uređaji kapaciteta 250 - 750 l/h.

Štamparija Budućnost Novi Sad priprema vode

Štamparija Budućnost, Novi Sad

Sistem za prečišćavanje vode: booster sistem za podizanje ulaznog pritiska, duplex automatski omekšivač, RO uređaj TSRO-250, doziranje hlordioksida, rezervoar, booster sistem za distribuciju prečišćene vode.

Imlek AD Subotica sistem za prečišćavanje vode

Imlek ad, mlekara Subotica

Uklanjanje gvožđa, mangana, arsena, amonijaka, omekšavanje, fina završna filtracija. Kapacitet 70 m3/h.

NIS pogon Zrenjanin sistem za prečišćavanje vode za piće

NIS, pogon Zrenjanin

Sistem za prečišćavanje vode za piće. Duplex automatski scavenger filter, revers osmoza kapaciteta 500 l/h i membranska degazacija.

Invini Vinica, Makedonija revers osmoza

Invini, Vinica, Makedonija

RO uređaj TSRO-2000, sa duplex automatskim omekšivačem vode u predtretmanu i MB filterom za poliranje vode sa RO sistema.

Agrounik Šimanovci uklanjanje gvožđa, mangana

Agrounik, Šimanovci

Sistem za dezinfekciju vode, uklanjanje gvožđa i mangana, korekcija pH vrednosti.

Kontinental Subotica omekšavanje vode

Kontinental, Subotica

Duplex automatski omekšivač vode.


Boss caffe Subotica uklanjanje gvožđa, omekšavanje

Boss Caffe, Subotica

Sistem za prečišćavanje vode - uklanjanje gvožđa, mangana, amonijaka, omekšavanje vode.

Grundfos Inđija revers osmoza

Grundfos, Inđija

RO uređaj kapaciteta 6000 l/h, sa duplex automatskim omekšivačem u predtretmanu, rezervoarima, distribucionom pumpom.

Imlek AD Kozarska Dubica revers osmoza

Imlek AD, Kozarska Dubica

Booster sistem za podizanje pritiska napojne vode, RO uređaj kapaciteta 30000 l/h, sa peščanim filterima i filterima sa aktivnim ugljem u predtretmanu.

Piramida 72 Šabac revers osmoza

Piramida 72, Šabac

Uređaj za revers osmozu TSRO-2000, sa duplex automatskim omekšivačem u predtretmanu.