Revers osmoza PRF RO - RO uređaj kapaciteta 50 - 80 l/h

Mogućnost da proizvede čak do 100 l/h kvalitetne vode čini ovaj uređaj izuzetno pogodnim za mnoge poslovne primene, kao npr.: - hemijske, biohemijske i posebno foto laboratorije,
- kafići i restorani za napajanje post-mix uredaja, kafomata, ledomata i finalno oblivanje čaša posle pranja čime se eliminišu fleke koje na njima ostavlja kamenac,
- zubnolekarske ordinacije za zaštitu zubnolekarskih uređaja,
- različite ambulante (humane i veterinarske) za obezbeđivanje kvalitetne vode za iskuvavanje medicinskih instrumenata,
- hemijske čistione i peglaone za obezbeđivanje kvalitetne vode za potrebe napajanja parnih pegli,
- u akvaristici za pripremu vode za uzgoj različitih vrsta ukrasnih ribica,
- kozmetički i frizerski saloni,
- u apotekama za spravljanje različitih farmaceutskih preparata,
- proizvodnja prirodnih i veštačkih alkoholnih napitaka,
- u mnogim manjim proizvodnim tehnologijama gde se zahtevaju manje količine kvalitetne vode

Princip rada revers osmoze i uređaja PRF RO

Sirova voda se dovodi na napojni priključak uređaja. U telu uređaja (deo u koji su zavijena kućišta predfiltera i dve RO membrane) se nalaze potrebni elementi za upravljanje radom uređaja. U njemu se nalazi presostat koji registruje  porast pritiska u vodu permeata kada nema potrošnje i zatvaranjem ventila prekida dovod vode. Čim pritisak u vodu permeata padne, tj. javi se potrošnja, ventil se otvara i uređaj ponovo proizvodi vodu.

Tehničke karakteristike

PRF RO

PRF RO