Arsen u vodi za piće i 2 načina njegovog efikasnog uklanjanja u domaćinstvima

Zašto je arsen u vodi za piće toliko opasan i koji su načini njegovog uklanjanja?

Arsen je prirodan element koji se može naći u stenama, zemljištu, vodi i vazduhu. Arsen u vodi za piće je visoko toksičan i karcinogen prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO).

Iako je veoma opasan, arsen u potpunosti uklanjamo našim uređajima ili sistemima za prečišćavanje vode u industriji i domaćinstvima.

Zašto je asren u vodi toliko opasan i koji su  načini njegovog uklanjanja?
Arsen

Dugotrajna izloženost arsenu u vodi za piće i posledice

Dugotrajna izloženost arsenu u vodi koja se koristi za piće, kuvanje, kupanje, tuširanje, može izazvati različite zdravstvene probleme, uključujući povećan rizik od raka bešike, pluća, jetre i drugih organa, kao i dijabetesa.

Zbog svega ovoga uklanjanje arsena iz vode je od suštinskog značaja.

Kontaminacija vode arsenom je široko rasprostranjen problem. Severna regija Srbije je opštepoznata po povišenom sadržaju arsena u vodi, pogotovo bunarskoj.

Merenja sadržaja arsena u raznim bunarima, tokom više od 25 godina našeg rada, pokazala su sadržaj arsena i do 350 µg/l.

Maksimalna dozvoljena količina arsena u vodi za piće je prema Pravilniku o ispravnosti vode za piće 10 µg/l.

Zašto je asren u vodi toliko opasan i koji su  načini njegovog uklanjanja?
Maksimalna dozvoljena količina arsena u vodi za piće je 10 µg/l

Forme arsena u vodi

Arsen je toksičan element koji može da kontaminira vodu i predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za ljude.

Arsen može postojati u dva oblika u vodi: trovalentni - arsen (III) i petovalentni - arsen (V). Arsen (III) i arsen (V) se razlikuju po svojoj hemijskoj strukturi, nivou toksičnosti i efektima na zdravlje.

Metode uklanjanja arsena iz vode

Uklanjanje arsena iz vode je veoma važan proces, a da bi se uklonio koriste se različite metode. Kod prečišćavanja vode za piće najčešće se upotrebljavaju sledeći načini:

Uklanjanje arsena iz vode reverznom osmozom

Reverzna osmoza (RO) je popularna metoda kojom se može ukloniti arsen iz vode. U procesu reverzne osmoze, voda pod pritiskom prolazi kroz polupropusnu membranu koja uklanja arsen, kao i ostale rastvorene soli i minerale iz vode. Sistemi na principu reverzne osmoze zahtevaju redovno održavanje i zamenu predfiltera, a efikasni su, pored uklanjanja arsena, u uklanjanju velikog broja zagađivača iz vode.

RO uređaji mogu ukloniti arsen iz vode za piće
Uređaji na principu revers osmoze uklanjaju arsen iz vode

Uklanjanje arsena iz vode specijalizovanim filterskim ispunama

Everzit As je specijalizovana ispuna za uklanjanje arsena iz vode
Everzit As je specijalizovana ispuna za uklanjanje arsena iz vode

Postoji nekoliko vrsta specijalizovanih filterskih ispuna koje mogu efikasno ukloniti arsen iz vode, kao npr. GEH 102, Everzit As, Greensand +, itd....

Gvožđe oksid se obično koristi za uklanjanje arsena u procesu koji se zove adsorpcija. U ovom procesu, joni arsena se zadržavaju na površini filterske ispune od gvožđe oksida, efikasno ih uklanjajući iz vode.

Ukoliko je odnos gvožđa i arsena u vodi odgovarajući, arsen se može ukloniti i na Greensand + filterskoj ispuni.

Izbor metode za uklanjanje arsena iz vode

Izbor metode uklanjanja arsena zavisi od sadržaja arsena u vodi, sadržaja gvožđa u vodi, mikrobiološke ispravnosti vode, specifičnih uslova i ograničenja upotrebe. Svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke u pogledu troškova, efikasnosti i zahteva za održavanjem.

Važno je odabrati odgovarajući način uklanjanja arsena iz vode koji je prikladan za određeni kvalitet vode.

Prilikom odabira metode za uklanjanje arsena iz vode treba uzeti u obzir nekoliko faktora.

Ovi faktori su:

Sadržaj arsena u vodi i odnos gvožđa i arsena

Nivo arsena u vodi je presudan faktor u izboru metode za njegovo uklanjanje. Različite metode imaju različite mogućnosti za uklanjanje arsena, a njihova efikasnost varira u zavisnosti od početne koncentracije arsena prisutnog u vodi.

Vrsta arsena

Arsen u vodi je obično prisutan u dva oblika: arsen (III) i arsen (V). Arsen (III) je teže ukloniti i mora se oksidovati u arsen (V) pre nego što se može ukloniti. Stoga, metoda odabrana za uklanjanje arsena treba da bude sposobna da oksidiše arsen (III) u arsen (V) pre uklanjanja.

Radni protok


Potreban protok vode je još jedan faktor koji treba uzeti u obzir pri odabiru metode za uklanjanje arsena. Odabrani metod mora biti u mogućnosti da prečišćava vodu i da održi konstantan protok uz potpuno uklanjanje arsena.

Troškovi rada i održavanja sistema za uklanjanje arsena


Cena metode i zahtevi za održavanjem su takođe bitni faktori. Različite metode imaju različite troškove vezane za instalaciju i održavanje, i to treba uzeti u obzir pri odabiru odgovarajuće metode za uklanjanje arsena.


Dearsenizator vode DeAs-1054

Dearsenizator DeAs-1054 je idealan uređaj namenjen za uklanjanje arsena u domaćinstvima koja koriste bunarsku vodu sa visokim sadržajem arsena.

Uređaj je ispunjen specijalnom filterskom ispunom koje je namenjena za uklanjanje arsena. Voda protiče preko dearsenizatora i na ispuni se zadržava arsen.

Periodično se vrši protivstrujno ispiranje uređaja, a arsen ostaje trajno vezan na ispuni.

Može biti opremljen ručnim ili potpuno automatskim upravljačkim ventilom.

Uređaj u potpunosti uklanja arsen koji se nalazi u napojnoj vodi.

Dearsenizator sa specijalizovanom ispunom za uklanjanje arsena iz vode
ECOMIX uređaj (levo) za uklanjanje gvožđa, mangana, amonijaka, omekšavanje vode
i dearsenizator (desno) sa specijalizovanom ispunom za uklanjanje arsena iz vode za celo domaćinstvo

Zaključak

Neophodno je odabrati pouzdan i efikasan metod za uklanjanje arsena iz vode kako bi se obezbedila kvalitetna i sigurna voda za piće. Zbog toga se preporučuje da se pogotovo kod upotrebe bunarskih voda preduzmu mere kako bi se osigurali da je voda za piće bezbedna i da ne sadrži arsen.