Prečišćavanje vode za piće u domaćinstvima.

Prečišćavanje vode u domaćinstvima može da se podeli na dve varijante:
- prečišćavanje vode samo za piće manjim uređajima na principu revers osmoze za jedno točeće mesto
- prečišćavanje vode za kompletno domaćinstvo: omekšavanje, uklanjanje gvožđa, arsena, amonijaka, mangana, dezinfekcija...

Prečišćavanje vode za piće

Uređaji za revers osmozu serije TSRO-50 i TSRO-50BP su namenjeni za prečišćavanje manjih količina vode za piće. Model TSRO-50BP je opremljen i booster pumpom i predstavlja idealno rešenje na mestima gde je slab pritisak napojne vode. Pomoću ugrađene booster pumpe povećava se efikasnost uređaja i njegov maksimalni kapacitet.

Uređaji TSRO-50 i TSRO-50 BP

Prečišćavanje vode za kompletno domaćinstvo

Kod prečišćavanja vode za kompletno domaćinstvo na glavni ulazni vod postavlja se sistem za prečišćavanje vode kako bi se voda prečistila za kompletnu instalaciju u domaćinstvu. Najčešće se postavljaju omekšivači vode koji štite instalaciju i sve uređaje od štetnog uticaja kamenca.

U slučaju upotrebe bunarske vode mogući su i problemi sa povećanim sadržajem gvožđa, mangana, arsena ili drugih elemenata, kao i problemi sa mikrobiološkom ispravnošću vode.

Na osnovu hemijske i mikrobiološke analize vode možemo ponuditi odgovarajući uređaj ili sistem za prečišćavanje vode i poboljšati kvalitet vode ili obezbediti kvalitet vode za piće.

Omekšavanje vode

Uklanjanje gvožđa, mangana, arsena, vodoniksulfida