Aparat za vodu za piće ili filter za prečišćavanje vode za piće, koje je bolje rešenje?

Šta se podrazumeva pod izrazom aparat za vodu?

Aparat najčešće podrazumeva tzv. dispenzer vode, odnosno uređaj za istakanje pijaće vode iz balona ili boce.

Kod aparata koriste se baloni koji su unapred napunjene od strane proizvođača vode.

Baloni koji se nakon upotrebe preuzimaju, ponovo se pune i zatim se opet distribuiraju korisnicima.

aparat za vodu - baloni

Osnovne funkcije aparata za vodu

Aparati za vodu , osim čistog istakanja vode iz balona, mogu imati više funkcija, kao npr. funkciju grejanja i/ili hlađenja vode, funkciju proizvodnje leda, gaziranja vode, itd....

Funkcija grejanja je veoma pogodna za brzo kuvanje kafe ili čaja.

Funkcija hlađenja je veoma pogodna za vrele letnje dane.

Zbog svojih karakteristika najčešće su prisutni u kancelarijama, čekaonicama, kantinama, itd.

Aparati se najčešće izdaju na upotrebu uz rentiranje.

aparat za vodu

Šta je filter za prečišćavanje vode?

Filter za prečišćavanje vode je uređaj manjeg kapaciteta koji na mestu upotrebe prečišćava vodu pijaću vodu. Najčešće su to filteri za vodu sa ulošcima sa aktivnim ugljem, uređaji na principu ultrafiltracije ili revers osmoze.

revers osmoza kao prečišćavanje vode za piće

Uređaji na principu revers osmoze kao prečišćavanje vode za piće

Revers osmoza kao prečišćavanje vode je namenjena za obezbeđivanje kvalitetne vode pijaće vode na jednom točećem mestu. Ovi filteri, odnosno uređaji, su namenjeni najčešće za ugradnju ispod sudopere.

Postoje i stojeće varijante prečišćavanje vode na principu revers osmoze sa funkcijama grejanja i hlađenja prečišćene vode.

filter za vodu - revers osmoza

Ova vrsta filtera najčešće je poznata kao RO uređaj ili uređaj za revers osmozu.

Održavanje filtera za prečišćavanje vode

- montaža i održavanje ovih filtera je veoma jednostavna i ekonomična

- zamenu svih elemenata i servisiranje može izvršiti sam korisnik – nema potrebe za skupim uslužnim servisima

- uređaji na principu reverzne osmoze bez booster pumpe za povišenje pritiska ne zahtevaju električno napajanje

- uređaji na principu revers osmoze uklanjaju 95 – 98% svih sastojaka iz vode

- ugrađen remineralizator u prečišćenu vodu dodaje samo korisne soli i minerale

aparat za vodu filter ulošci

Prednosti aparata u odnosu na filter za vodu

  • - ne zahtevaju priključak na vodovodnu instalaciju
  • - ne zahtevaju priključak na kanalizacioni odvod
  • - zahtevaju samo električni priključak za svoje fukcionisanje

Prednosti filtera za prečišćavanje vode

  • Uvek sveže filtrirana voda pijaća, dok aparati koriste balone koji pre upotrebe i dostave stoje u magacinima.
  • Kao i aparati i filteri za prečišćavanje vode mogu imati funkcije grejanja i hlađenja vode.
  • Za razliku od aparata, filteri za prečišćavanje vode moraju biti priključeni na vodovodnu instalaciju.
  • Za razliku od aparata za vodu, filteri za prečišćavanje vode moraju biti priključeni na kanalizacioni odvod.
  • Kao i aparati za vodu i filteri za prečišćavanje vode mogu zahtevati električno napajanje, mada postoje modeli kod kojih električno napajanje nije potrebno.
  • Cena prečišćene vode je jeftinija kod filtera u odnosu na aparate.

Ukoliko želite da izbegnete praćenje stanja i stalno poručivanje balona za vodom, da izbegnete upitno mikrobiološko stanje vode, filteri za vodu su bolje rešenje.

Zaključak - aparat za vodu ili filter za vodu

Na kraju, izbor definitivno zavisi od ličnih potreba i načina upotrebe aparata ili filtera. Obe varijante imaju svoje prednosti i mane.