Tehnologije prečišćavanja vode

filter

Filtracija

Kompletan program italijanskih AQUA i belgijskih Cintropur filter kućišta i uložaka širokog opsega kapaciteta i poroziteta. Najkvalitetniji filteri na tržištu.

uklanjanje gvožđa

Deferizacija

Deferizatori su uređaji za uklanjanje rastvorenog gvožđa i mangana iz vode, koji u većim količinama mogu vrlo negativno uticati na mnoge tehnološke procese.

aktivni ugalj

Filteri sa aktivnim ugljem

Uklanjanje hlora filterima sa aktivnim ugljem. Kao dezodorizatori koriste se za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju.

omekšivač

Omekšavanje

Omekšivače proizvodimo u potpuno automatskim simpla i duplex varijantama sa Autotrol ili Clack upravljačkim ventilima.

Demineralizacija vode

Automatski demineralizatori vode. Simpla ili duplex varijante gde je demineralizovana voda potrebna 24 h/dan.

Revers osmoza

Uređaje za revers osmozu izrađujemo od najkvalitetnijih komponenata, sa PLC upravljanjem i frekventno regulisanom pumpom.

omekšivač

Etatron - doziranje hemikalija

Kompletan program dozir pumpi italijanskog proizvođača Etatron.

Omekšivači vode Compact

Serija omekšivača vode Compact rešava sve probleme vezane za kamenac u domaćinstvima.

Uređaji TSRO-50 i TSRO-50BP

Za prečišćavanje vode za piće na jednom točećem mestu idealni su RO uređaji serije TSRO.

omekšivač

RO uređaj PRF RO

Uređaj na principu revers osmoze za manje poslovne primene, maksimalnog kapaciteta do 100 l/h.

DP pumps

Program višestepenih vertikalnih i horizontalnih centrifugalnih pumpi, booster sistema, muljnih i pumpi za otpadnu vodu.

Download - uputstva i katalozi

Katalozi i uputstva u .pdf formatu za download.

Oblasti prečišćavanja vode

borovnice

Poljoprivreda

Kvalitet vode u poljoprivredii štočarstvu, može imati veliki uticaj na ukupan prinos i kvalitet pogotovo kod borovnica, malina, jagoda, pa i jabuka, lešnika, kao i ostalih kultura.

Kotlarnice

Kvalitetno prečišćena voda može znatno uticati na radni vek KGH opreme, smanjene troškove održavanja i rada, pouzdan, siguran i bezbedan rad.

laboratorija

Medicina i farmacija

Kvalitet vode u medicini i farmaciji je od izuzetnog značaja. Od kvaliteta vode u laboratorijama do hemodijalize...

kotlarnica

Domaćinstva

Kakav god da je kvalitet vode u Vašem domaćinstvu, uvek može da se popravi uklanjanjem kamenca, gvožđa, mangana, arsena, hlora...