Prečišćavanje vode u industriji i domaćinstvima - filteri za vodu


Tehnosam - prečišćavanje vode. Čime se tačno bavimo?


Sa preko 25 godina praktičnog iskustva, rešavamo razne probleme prečišćavanja vode vezane za poboljšanje kvaliteta industrijske i vode za piće.

Širok opeg filtera za vodu: Omekšavanje vode, reverzna osmoza, uklanjanje gvožđa, uklanjanje mangana, uklanjanje arsena, uklanjanje amonijaka, uklanjanje nitrata i nitrita, širok opseg filtera za mehaničku filtraciju vode kao i ostalih nepoželjnih elemenata iz vode, tretman vode u cilju dovođenja do određenog kvaliteta su stvari sa kojima se susrećemo svakodnevno.

filteri za vodu

Filteri za vodu

Filteri za vodu - kompletan program italijanskih AQUA i MWG filter kućišta i uložaka širokog opsega kapaciteta i poroziteta.

Filteri za vodu sa kućištima dužine 5", 10", 20", kućišta BigBlue.

Mehanički perivi i jednokratni filter ulošci, ulošci sa aktivnim ugljem, itd...

Najkvalitetniji filteri za vodu na tržištu.Više detalja

omekšivači vode

Omekšivači vode u industriji

Omekšivače vode proizvodimo u potpuno automatskim simpla i duplex varijantama sa Autotrol ili Clack upravljačkim ventilima.

Rešenje svih problema vezanih za nastajanje kamenca u vašem poslu ili domaćinstvu.

Kotlarnice, auto praone, razne proizvodnje su nemoguće bez upotrebe omekšane vode.


Više detalja

omekšivači vode za domaćinstva

Kompaktni omekšivači vode za domaćinstva

Kompaktni omekšivači vode serije Compact su filteri za vodu namenjeni za omekšavanje vode u domaćinstvima. Rešavaju sve probleme vezane za nastajanje kamenca.

Omekšivači serije Compact su potpuno automatski i znatno utiču na poboljšanje kvaliteta života bez kamenca u vašem domaćinstvu.

Zaboravite na fleke na čašama, sanitarijama, naslage u bojlerima...

Više detalja

reverzna osmoza

Revers osmoza

Revers osmoza ili reverzna osmoza je savremena tehnologija dobijanja demineralizovane vode bez upotreba hemikalija, u odnosu na klasičnu demineralizaciju vode jonoizmenjivačkim masama.

Uređaje za revers osmozu izrađujemo od najkvalitetnijih komponenata, sa PLC upravljanjem i frekventno regulisanom pumpom.

Sisteme za revers osmozu izrađujemo prema vašim potrebama.

Više detalja

uklanjanje hlora

Uklanjanje hlora

Filteri za vodu sa aktivnim ugljem su nazaobilazna karika u sistemima za pripremu vode.

Osnovna namena im je uklanjanje hlora aktivnim ugljem. Kao dezodorizatori koriste se za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju.


Više detalja

uklanjanje gvožđa

Uklanjanje gvožđa

Deferizatori su filteri za vodu koji uklanjaju rastvoreno gvožđe i mangan iz vode, koji u većim količinama mogu vrlo negativno uticati na mnoge tehnološke procese.

Deferizatori manjih kapaciteta se veoma često koriste i u sistemima za prečišćavanje vode za celo domaćinstvo.

Istovremeno ovi uređaji mogu da uklanjaju arsen, kao i vodoniksulfid iz vode.


Više detalja

uklanjanje gvožđa, mangana, amonijaka, omekšavanje vode

ECOMIX uređaji

Omekšavanje, uklanjanje gvožđa, mangana, amonijaka i organskih materija u jednom uređaju.

Ovi filteri za vodu su idealni kao zaštita instalacija, uređaja, kupatila, kuhinja od štetnog dejstva gvožđa, kamenca, amonijaka.

Više detalja

revers osmoza

Prečišćavanje vode u domaćinstvima

Čista voda voda za piće u vašem domaćinstvu ne mora biti luksuz.

Filteri za vodu na principu reverzne osmoze lako poboljšavaju kvalitet vode za piće.


Više detalja

arsen u vodi za piće

Uklanjanje arsena iz vode za piće

Uklanjanje arsena iz vode za piće je veoma važno, jer dugotrajna izloženost arsenu u vodi može izazvati različite zdravstvene probleme, uključujući povećan rizik od raka bešike, pluća, jetre i drugih organa, kao i dijabetesa.


Više detalja

revers osmoza PRF RO

RO uređaj PRF RO

Uređaj na principu revers osmoze za manje poslovne primene, maksimalnog kapaciteta do 80 l/h. Reverzna osmoza idealna i za veća domaćinstva.

Više detalja

centrifugalne pumpe

DP pumps

Program višestepenih vertikalnih i horizontalnih centrifugalnih pumpi, frekventno reglulisanih booster sistema, muljnih i pumpi za otpadnu vodu.


Više detalja

uputstva

Download - uputstva i katalozi

Katalozi i uputstva u .pdf formatu za download.


Više detalja

tabletirana so

Tabletirana so

Tabletirana so za regeneraciju automatskih omekšivača vode.

Više detalja

doziranje hemikalija

Pumpe za doziranje hemikalija Etatron

Kompletan program dozir pumpi italijanskog proizvođača Etatron.

Više detalja

Tehnosam home web shop

Tehnosam WEB shop

Posetite naš novi web shop i poručite direktno filter ili uređaj za poboljšanje kvaliteta vode u vašem domu.

Više detalja

Zbog čega je kvalitet vode u industriji toliko važan?

Tretman vode u industriji je važan proces koji se koristi za uklanjanje tvrdoće vode, nepoželjnih elemenata, mikrobioloških problema i svih drugih štetnih materija kako bi se poboljšao i obezbedio njen potreban kvalitet.

Voda se koristi u mnogim različitim procesima u industriji kao što su proizvodnja hrane i pića, proizvodnja farmaceutskih proizvoda, proizvodnja raznih hemikalija, napajanje kotlova, grejnih i rashladnih sistema i još mnogim drugim.

Ako se voda koja se koristi u ovim procesima ne prečišćava i dovede do potrebnog kvaliteta, to može dovesti do raznih problema u kvalitetu proizvodnje, povećanih troškova rada i eksploatacije druge opreme, itd...

prečišćavanje vode Tehnosam
Reverzna osmoza kapaciteta 3000 l/h za industrijski sistem za tretman vode

Glavni ciljevi prečišćavanja vode

Jedan od glavnih ciljeva prečišćavanja vode u industriji je njeno dovođenje do zahtevanog nivoa kvaliteta. To se postiže upotrebom različitih tehnologija, kao što su filtracija, omekšavanje, revers osmoza, dezinfekcija...

Upotreba kvalitetne, prečišćene vode odgovarajućeg kvaliteta pomaže u održavanju efikasnosti industrijskih procesa, poboljšava kvalitet proizvoda, smanjuje upotrebu raznih hemikalija i smanjuje energetske troškove.

Tretman vode može znatno smanjiti efekte korozije u cevovodima i opremi, što pomaže u produženju njihovog radnog veka i smanjenju troškova rada i održavanja.

Prečišćavanje vode u domaćinstvima je važno iz više razloga


Jedan od najvažnijih razloga je obezbeđivanje kvalitetne i zdravstveno ispravne vode za piće, kupanje, tuširanje.

kućni filteri za vodu
Sistem filtera za tretman bunarske vode u domaćinstvu

Voda za piće

Kvalitetna voda za piće je pre svega bitna iz zdravstvenih razloga. Voda koja sadrži nečistoće i druge elemente preko dozvoljenih granica po Pravilniku o ispravnosti vode za piće može biti štetna za ljudsko zdravlje. Ovo je pogotovo važno kod osetljivijih osoba, kao što su mala deca i trudnice.

Zato je važno koristiti filter za vodu i uređaje za prečišćavanje vode koji će ukloniti štetne stvari iz vode i osigurati da voda za piće bude čista i zdrava.

Uklanjanje kamenca

Najčešći način prečišćavanja vode u domaćinstvima je uklanjanje kamenca.

Kamenac se formira kada voda sadrži povišenu koncentraciju kalcijuma i magnezijuma.

Ukoliko se ne ukloni, vremenom se kamenac taloži u cevima i uređajima povezanim na instalaciju, što neizbežno dovodi do oštećenja, kvarova i znatno skraćenog radnog veka svih uređaja u kontaktu sa vodom.

Kamenac u vašem domaćinstvu možemo u potpunosti ukloniti našim automatskim omekšivačima vode.

Uklanjanje gvožđa

Kod bunarskih voda veoma je česta pojava povišenog sadržaja gvožđa. Naslage gvožđa, uz naslage kamenca, su najčešći problemi sa kvalitetom bunarskih voda.

Gvožđe u potpunosti uklanjamo deferizatorima ili ECOMIX uređajima.

Uklanjanje mangana

Kod bunarskim voda povišen sadržaj gvožđa i mangana se često javljaju zajedno. I gvožđe i mangan mogu uzrokovati slične probleme prilikom upotrebe vode sa njihovim povišenim sadržajem.

Mangan takođe u potpunosti uklanjamo našim potpuno automatskim deferizatorima ili ECOMIX uređajima.

Uklanjanje amonijaka

U vodi za piće, amonijak obično nije prisutan u štetnim količinama. Međutim, može biti zabrinjavajuće ako je voda kontaminirana industrijskim otpadom ili poljoprivrednim otpadom.

Amonijak u vodi za piće može izazvati razne zdravstvene probleme, uključujući mučninu, povraćanje i oštećenje bubrega. Može biti pogotovo štetan za malu decu i starije osobe, koji mogu biti osetljiviji na njegove efekte.

Filteri sa aktivnim ugljem

Filteri sa aktivnim ugljem se često nazivaju i dezodorizatori vode. Osnovna namena im je uklanjanje hlora iz vode, ali su veoma efikasni i u uklanjanju mirisa, ukusa i boje vode.

Uklanjanje arsena

Još jedan elemenat koji se javlja u vodi, a zdravstveno opasniji od svih gore navedenih, je arsen.

Iako je arsen u vodi veliki zdravstveni problem, lako ga u potpunosti uklanjamo našim uređajima sa specijalnim filterskim ispunama namenjenim isključivo za uklanjanje arsena.

Kontaktirajte nas za najbolji način uklanjanja arsena iz vaše vode.

Uklanjanje vodoniksulfida

Vodonik sulfid (H2S) je bezbojni, zapaljivi gas sa karakterističnim mirisom pokvarenih jaja.

Može da se nađe u različim koncentracijama u bunarskim vodama. Izloženost H2S u vodi može biti štetna po ljudsko zdravlje, može izazvati iritaciju očiju i respiratornih organa, glavobolju i druge simptome.

Dugotrajno izlaganje visokim nivoima H2S može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema, uključujući neurološka oštećenja i povećan rizik od raka.

Vodoniksulfid iz vode efikasno uklanjamo našim potpuno automatskim deferizatorima vode.

Dezinfekcija vode

Dezinfekcija vode je proces uklanjanja ili ubijanja štetnih mikroorganizama u vodi. Dezinfekcija se može uraditi na više načina, uključujući doziranje hlora ili hlordioksida, UV sterilizacijom i mikrobiološkom filtracijom.

Najčešći metod dezinfekcije je upotreba hlora, koji ubija bakterije, viruse i druge patogene.

UV sterilizacija je takođe efikasna u ubijanju mikroorganizama i često se koristi u kombinaciji sa doziranjem hlora.

Mikrobiološka filtracija se takođe može koristiti za uklanjanje mikroorganizama, ali nije tako efikasna kao doziranje hlora, doziranje hlordioksida ili UV sterilizacija.

U slučaju mikrobiološki neispravne vode, dezinfekcija je veomavažan proces koji će obezbediti bezbednu vodu za piće.

Obratite nam se kako bismo našli najbolji način za obezbeđivanje mikrobiološki ispravne vode u vašem domaćinstvu.

Tehnosam Home - sve za prečišćavanje vode i na našem WEB shop-u

Filteri za vodu, uređaji za kondicioniranje vode za piće, uređaji za omekšavanje vode, uređaji za uklanjanje gvožđa, za uklanjanje mangana, za uklanjanje arsena, mogu se naći i na našem WEB shop-u.

Sigurni smo da možemo rešiti svaki vaš problem vezan za kvalitet vode.

Tehnosam web shop